I dokumentarkivet finner du saksdokumenter som møteinnkallinger og -referater, innkomne skriv til vellet og diverse generell informasjon. Dokumentarkivet er organisert i en mappestruktur, og når du klikker på et dokument vil det bli åpnet i en ny "fane" i nettleseren. Derfra kan du velge å skrive dokumentet ut, eller laste det ned til PCen din.

Tilgangsrettigheter er satt slik at "interne" dokumenter og mapper kun er synlige/tilgjengelige for vellets medlemmer.